מסנני פחם פעיל משולבים הגנה מאבק - חשוב לדעתמסנני פחם פעיל משולבי הגנה מאבק מתוצרת רסטים

מסנן הפחם הפעיל המשולב הגנה מאבק בנוי משכבות והגנות נייר סיבים מקופל המבטיח סינון מושלם של חלקיקים מוצקים ונוזליים עם יכולת סינון של עד - 99.9% מונע מעבר של האבק ומקטין את כמות הלחות התוקפת את הפחם הפעיל. המסנן המשולב בא להחליף את כל סוגי מסנני האבק ו/ או הפחם הפעיל המורכבים בתאי הטרקטור והמרססים השונים בזמן ריסוס כמו כן מגן על מזגן הטרקטור מחדירת אבק בזמן ההפעלה.

יתרונו של המסנן המשולב הוא באורך חיים ארוך יותר וניצול יעיל יותר של הפחם הפעיל ועל כן ההפרש במחיר מצדיק את ההוצאה.

מסנני פחם פעיל משולבים מתוצרתנו פועלים בכל רחבי הארץ מזה עשור. מירב המסננים מיוצרים בעת ההזמנה ואין צורך לשלוח את המסנן הישן. המשלוח נעשה כעבור 48 שעות מההזמנה ובנוסף אנו מנהלים מערכת רישום קפדנית על מנת להזכיר ולוודא החלפת המסננים בזמן.

על פי הנחיות יצרנים בחו"ל ומניסיונם של חקלאים יש להחליף את המסנן הפעיל לאחר כ - 500 עד 600 שעות הפעלה אובתום שנה מהתקנתו - הקרוב מבניהם (כאשר מדובר בהפעלה בתנאים מקובלים ובשעות עבודה מצטרפות ומדודות).

מסנן פחם פעיל משולב הגנה מאבק מתוצרת רסטים - תמונת חתך

עם כל זאת אין בדברים האמורים לעיל נטילת אחריות ישירה או עקיפה למצב בריאותו של הרסס המפעיל הנמצא בתא הטרקטור בעת הריסוס.