פומית (דיזה) מניפה פליז OCפומיות דיזות ASJ (לוגו)

פומיות (דיזות) מניפה פליז מיועדות לחיבור בקצה מוט הריסוס למטרת ריסוס מסביב למכשולים או על מנת להגביל לשלוט במגבלות הריסוס.

מאפשרת שימוש במוט ריסוס אופקי קצר עם יכולות כיסוי צידיים רחבים יותר.


מפרט מלא

מיועדות לגידולי שורה והדברת עשבים
כיוון פנים / חוץ לשליטה בטווח הריסוס
לפיזור קוטלי עשבים
עשויות פליז
מגוון צבעים בהתאם לקוד ISO10625
W cm. L/min BAR h קוד פומית
172 0.65 2 45 OC102
177 0.80 3
182 0.92 4
190 0.65 2 60
195 0.80 3
198 0.92 4
195 0.98 2 45 OC103
203 1.20 3
208 1.39 4
203 0.98 2 60
210 1.20 3
215 1.39 4
231 1.31 2 45 OC104
236 1.60 3
238 1.85 4
236 1.31 2 60
238 1.60 3
241 1.85 4
251 1.63 2 45 OC106
256 2.00 3
259 2.31 4
274 1.63 2 60
279 2.00 3
281 2.31 4
254 1.96 2 45 OC108
259 2.40 3
264 2.77 4
279 1.96 2 60
284 2.40 3
287 2.77 4
גמישות טווח - כדאי לדעת

מצב A (ראה שרטוט לעיל) - כיוון הפומית כלפי חוץ מבטיח ריסוס בטווח שפומיות רגילות לא מכסות.

מצב B (ראה שרטוט לעיל) - כיוון הפומית כלפי פנים מבטיח הימנעות מריסוס בטווח שמחוץ למטרה.