פומית(דיזה) פליז זוויתית מתכווננתפומיות דיזות ASJ (לוגו)

לחץ עבודה מקסימאלי 50 בר (750 p.s.i)

מפרט מלא

מיועדות במיוחד לכרמים סבוכים
לחץ עבודה עד 50 בר
BAR
50 45 40 35 30 25 20 15 Pattern Ø mm
Lt/1min
2.8 2.7 2.6 2.5 2.2 2.1 1.9 1.7 Hole 1.0
3.6 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.2 1.9 Straight
4.7 4.6 4.4 3.6 3.4 3.1 2.7 2.4 Hole 1.2
5.9 5.6 5.1 4.8 4.4 4.0 3.6 2.9 Straight
7.7 7.5 6.1 5.5 5.1 4.9 4.7 3.5 Hole 1.5
9.0 8.7 8.1 7.6 7.0 6.5 5.8 4.6 Straight
7.5 7.3 7.0 6.6 6.0 5.5 4.8 4.2 Hole 1.8
12.2 11.7 11.4 10.7 9.6 8.6 8.0 6.7 Straight
7.8 7.5 7.2 6.7 6.3 6.5 5.2 4.3 Hole 2.0
13.8 13.2 12.1 11.0 10.2 9.0 8.2 6.9 Straight