יחידת שטיפה - מבדקהרס-טים

יחידת שטיפה למבדקה - מערכת לבדיקות לחץ הידרו סטטית, עודף המים מופנים חזרה למיכל.

מערכת הבדיקה כוללת - מנוע חשמלי תלת פאזה, משאבה ללחץ 0-150 בר, מיכל רוטופלסט 100 ליטר, מצוף מגוף למילוי מים, ווסת, אל חוזר וברזי לחץ גבוה לבדיקה ושחרור.


מפרט מלא

מנוע חשמל תלת פאזה
לחץ עד 0-150 בר
מיכל רוטופלסט 100 ליטר
מערכת ויסות לחץ
מערכת החזרת עודפים