משאבות דיאפרגמה לחץ גבוהחברת Comet


מיועדות לריסוס יבולים בקנה מידה בינוני עד גדול,ריסוס במטע, כרם ופרדס ניתנות לחיבור לטרקטור או נגרר.

משאבות דיאפרגמה אלה נותנות פיתרון גם בתעשיה, משמשות לשטיפות של רכיבים בספיקות גבוהות ובלחצים גבוהים, לדוגמא: מדגרות, שטיפת לוחות אלקטרוניים בייצור ואחר.

יחודן של המשאבות היא בספיקה גבוהה (ליטר/דקה) ובלחצים גבוהים.

אנו מציעים שתי משפחות מוצרים בתחום זה - משאבות APS ומשאבות IDS הנחשבות לטובות ביותר בתחום.

מידע נוסף