יחידות שטיפה בלחץ גבוה רס-טים


בניה והתאמה של יחידות שטיפה לפי דרישות הלקוח ותנאי השטח למגוון הפעלות: מנוע חשמלי, מנוע בנזין, מנוע דיזל ובהתחברות עם קרדן לטרקטור ל P.T.O.

בין המוצרים שיוצרו על ידנו:
  • יחידות מים למבדקה - בדיקות הידרוסטטיות
  • יחידות מים לציוד מכני כבד - ספיקות מים גבוהות
  • יחידות שטיפה לבריכות שחיה ומשטחים הקפיים
  • יחידות מים לפריצת ביוב - מופעלות מנוע חשמלי, למשק חקלאי מופעלות ע"י הטרקטור.
  • יחידות מים לשטיפה והתזת חול רטוב.