משאבות דיאפרגמה לחץ בינוניחברת Comet


מיועדות לריסוס יבולים בקנה מידה בינוני, ניתנות לחיבור לטרקטור, נגרר, מרסס לחממות עם מנוע עצמי (חשמל, בנזין או דיזל).

המשאבות משמשות להחדרת דשן לקו ולצביעה עם סיד (חקלאי או תעשייתי).

ספיקתהתרסיס (ליטר/דקה) מיעדת את המשאבה לשימושים השונים.

מידע נוסף