המיכון החקלאי שלנוחברת רסטים

כלים חקלאיים (כמו כל ציוד) נשמרים לאורך זמן במקרים הבאים:
  • תיכנון ובניה איכותית ללא פשרות
  • תחזוקה ושימור לאורך השנים

בחברת רסס הקפידו על שני המוטיבים הללו למרות העלויות ורמת המחירים אותה התחייבה החברה לשמר, חברת רסטים הממשיכה את דרכה של רסס נותנת את השירות והתחזוקה הנדרשים לשמר את הכלים ולתפעלם לאורך זמן רב.

אנו מציאים חלקי חילוף מקוריים שיוצרו ברסס, או ברס טים לפי השבלונות המקוריות, באפשרותנו לשדרג ולחדש את הכלים עם כל הניסיון שנצבר לאורך 37 שנים של עבודה.