משאבות דיאפרגמה לחץ נמוךחברת Comet


מיועדות לריסוס עשבים ודישון נוזלי, ניתנות לחיבור לטרקטור או לנגרר ובעלות אפשרות צימוד למנוע הידראולי.

המשאבות נבדלות בינהן בספיקה (ליטר/דקה)אך כולן מיועדות לעד 20 בר.

מידע נוסף