משאבות בוכנהחברת Comet


משאבות בוכנה מיועדות לריסוס והדברת עשבים ו/או ריסוס עצי פרי בשטחים בינוניים עד גדולים ובנוסף משאבות בוכנה משמשות במתכונת של יחידות שטיפה יעודיות לתעשיה.

המשאבות הבוכנה ניתנות להרכבה על גבי לטרקטור או נגרר וכמו כן עבור מערכות ציר אופקי גדולותעם מנוע חשמלי מותאם,הן נבדלות זו מיזו בכושר הספיקה שלהן ובמשקלן.

מידע נוסף