משאבת דיאפרגמה לחץ בינוני Comet MP P 48 APחברת Comet

מיועדת לריסוס יבולים בקנה מידה בינוני, ניתנת לחיבור לטרקטור, נגרר, או למנוע בנזין/דיזל,

ציר עובר אחורי בנוסף, מאפשר הפעלה במקביל למערכת בחישה,

חלקים הבאים במגע עם הנוזל עשויים אלומיניום שעבר תהליך למניעת שחיקה.

מפרט מלא

ריסוס יבולים בקנה מידה בינוני
חיבור לטרקטור או לנגרר
חיבור למנוע בנזין/דיזל
ציר עובר אחורי בנוסף
טיפול למניעת שחיקה
מערכת בקרה ווסת לחץ
ספיקה עד 53 ליטר/דקה
משקל: 12.7 ק"ג
  0 bar - 0 p.s.i. 10 bar - 145 p.s.i. 20 bar - 290 p.s.i. 30 bar - 435 p.s.i.
Rpm Delivery Power Delivery Power Delivery Power Delivery Power
l/min CV l/min CV l/min CV l/min CV
400 39.7 0.4 35.6 1.1 34.4 2.0 33.8 2.7
450 48.8 0.4 41.6 1.3 40.7 2.3 40.8 3.2
500 57.8 0.5 47.6 1.5 47.0 2.7 46.3 3.7
550 64.2 0.6 53.0 1.7 52.3 3.0 51.7 4.1