פומית(דיזה) קרמית טורבו מתכווננתפומיות דיזות ASJ (לוגו)

פומית (דיזה) התזה עם כובע במבנה המאפשר יניקת אוויר (ונטיורי) טורבו.

שליטה במבנה ההתזה ע"י סיבוב הפרפר מתרסיס צר ונקודתי לתרסיס "פרח" המכסה שטח קרוב יותר לפומית.

לחץ עבודה מקסימאלי 50 בר (750 p.s.i)


מפרט מלא

מיועדות במיוחד לכרמים ומטעים
שליטה במבנה התזה ע"י סיבוב הפרפר
לחץ עבודה עד 50 בר
פירוק מהיר לטובת פעולת ניקוי
פומית משקל: 275 ג"ר
BAR
50 45 40 35 30 25 20 15 Pattern Ø mm
Lt/1min
2.8 2.7 2.6 2.5 2.2 2.1 1.9 1.7 Hole 1.0
3.6 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.2 1.9 Straight
4.7 4.6 4.4 3.6 3.4 3.1 2.7 2.4 Hole 1.2
5.9 5.6 5.1 4.8 4.4 4.0 3.6 2.9 Straight
7.7 7.5 6.1 5.5 5.1 4.9 4.7 3.5 Hole 1.5
9.0 8.7 8.1 7.6 7.0 6.5 5.8 4.6 Straight
7.5 7.3 7.0 6.6 6.0 5.5 4.8 4.2 Hole 1.8
12.2 11.7 11.4 10.7 9.6 8.6 8.0 6.7 Straight
7.8 7.5 7.2 6.7 6.3 6.5 5.2 4.3 Hole 2.0
13.8 13.2 12.1 11.0 10.2 9.0 8.2 6.9 Straight