פומית(דיזה) קרמית מתכווננתפומיות דיזות ASJ (לוגו)

פומית(דיזה) קרמית מתכווננת

פומית (דיזה) התזה משתנה ללא כובע.

שליטה במבנה ההתזה ע"י סיבוב הפרפר מתרסיס צר ונקודתי לתרסיס "פרח" המכסה שטח קרוב יותר לפומית.

הפומית (דיזה) קרמית ובית הפומית עשוי כולו פליז, יכולות עבודה בתנאים של שורות צפופות יותר.

לחץ עבודה מקסימאלי 50 בר (750 p.s.i)

מפרט מלא

מיועדות במיוחד לכרמים ומטעים
שליטה במבנה התזה ע"י סיבוב הפרפר
לחץ עבודה עד 50 בר
פירוק מהיר לטובת פעולת ניקוי
פומית משקל: 250 ג"ר
BAR
50 45 40 35 30 25 20 15 Pattern Ø mm
Lt/1min
2.8 2.7 2.6 2.5 2.2 2.1 1.9 1.7 Hole 1.0
3.6 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.2 1.9 Straight
4.7 4.6 4.4 3.6 3.4 3.1 2.7 2.4 Hole 1.2
5.9 5.6 5.1 4.8 4.4 4.0 3.6 2.9 Straight
7.7 7.5 6.1 5.5 5.1 4.9 4.7 3.5 Hole 1.5
9.0 8.7 8.1 7.6 7.0 6.5 5.8 4.6 Straight
7.5 7.3 7.0 6.6 6.0 5.5 4.8 4.2 Hole 1.8
12.2 11.7 11.4 10.7 9.6 8.6 8.0 6.7 Straight
7.8 7.5 7.2 6.7 6.3 6.5 5.2 4.3 Hole 2.0
13.8 13.2 12.1 11.0 10.2 9.0 8.2 6.9 Straight