יחידת שטיפה - מבדקהרס-טים

יחידת בדיקה הידרוסטטית.

מפרט מלא

מנוע חשמל חד פאזה
לחץ 70 בר עם ספיקה 8-10 ליטר/דקה